Nieuws

Herstel toegangshek en groepsschuilplaatsen bij Batterij onder Brakel

Dit najaar start het werk. Het huidige toegangshek (de zogenoemde ‘barrière’) van de Batterij onder Brakel is vervallen en wordt opnieuw geplaatst. De nog aanwezige delen worden gebruikt om het oorspronkelijke aanzicht zoveel mogelijk te herstellen.

Daarnaast worden drie groepsschuilplaatsen uit 1915-1916 hersteld. Ze staan aan de Nieuwendijk tussen de Waaldijk en de van Heemstraweg. Doel is deze bouwwerken uit de Eerste Wereldoorlog te behoeden voor snel verval en ze voor komende generaties te behouden. De Eerste Wereldoorlog begon precies 100 jaar geleden en staat daarom nu bijzonder in de belangstelling. Er zijn in Nederland veel bouwwerken te zien die nog direct aan deze tijd herinneren. De provincie Gelderland en Staatsbosbeheer hechten daarom veel waarde aan het herstel van de groepsschuilplaatsen.
Bij de meest noordelijke groepsschuilplaats nabij de Batterij wordt een trap in de Nieuwendijk  gemaakt, zodat dit bouwwerk eenvoudig bezichtigd kan worden. De Nieuwendijk is vrij toegankelijk voor wandelaars en is net als het fort op de Batterij eigendom van Staatsbosbeheer.

De toekomst van de Batterij onder Brakel is gericht op behoud van zowel de natuur en als de Batterij zelf. Daarnaast wil Staatsbosbeheer vanuit deze plek excursies gaan organiseren. Staatsbosbeheer en de Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard werken deze activiteit de komende tijd samen uit.

In de Bommelerwaard waar de Batterij onder Brakel ligt, werken provincie Gelderland, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard en Gemeente Zaltbommel samen aan de kwaliteitsverbetering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

© 2013 SBWB Alle rechten voorbehouden - realisatie: Digivotion

Sponsoren

HVNA